sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Duan, Ran

Normalized to: Duan, R.

7 article(s) in total. 115 co-authors, from 1 to 4 common article(s). Median position in authors list is 7,0.

Co-author(s):

Anderson, D. R..

-

Bockstiegel, Clint.

-

Bronfman, L..

-

Brugger, Spencer.

-

Cameron, A. Collier.

-

Cao, S. L..

-

Champion, D. J..

-

Cobb, Jeff.

-

Cruces, M..

-

Curotto, F..

-

Czakon, Nicole.

-

Day, P. K..

-

Downes, Turlough P..

-

Feng, Long-Long.

-

Feng, Yuxin.

-

Finger, R..

-

Fuentes, R..

-

Gajjar, Vishal.

-

Gan, Heng-Qian.

-

Gao, J..

-

Gao, Liang.

-

Gill, A. J..

-

Glenn, J..

-

Golwala, S. R..

-

Guo, M..

-

Gu, Xuedong.

-

Han, J. L..

-

Hao, Q..

-

Hobbs, G..

-

Hollister, Matthew.

-

Huang, L..

-

Huang, M. A..

-

Huang, Song.

-

Jiang, P..

-

Jin, Chi-Chuan.

-

Korpela, E..

-

Kramer, M..

-

Lam, A. C..

-

LeDuc, H. G..

-

Lee, R. E..

-

Li, Di.

-

Li, Hui.

-

Li, Q..

-

Li, Shuang-Liang.

-

Liu, Hongya.

-

Lorimer, D. R..

-

Luo, Rongxin.

-

Maloney, P. R..

-

Mazin, Ben A..

-

McHugh, S..

-

Meeker, Seth R..

-

Miao, Chenchen.

-

Miller, Douglas.

-

Mroczkowski, T..

-

Nguyen, H..

-

Niu, Chenhui.

-

Niu, Jia-Shu.

-

Noroozian, Omid.

-

O'Brien, K..

-

Pan, G. M..

-

Pan, Zhizheng.

-

Pei, Xiaoxing.

-

Peng, Bo.

-

Qian, H..

-

Qian, Lei.

-

Qing, Dao-chong.

-

Radford, Simon J. E..

-

Raffanti, Rick.

-

Sayers, J..

-

Schlaerth, J..

-

Serfass, B..

-

Shi, Difu.

-

Shi, Xiaoyu.

-

Siegel, Seth R..

-

Song, J..

-

Song, L. M..

-

Spitler, Lee R..

-

Sun, C. Y..

-

Sun, Jianyong.

-

Tang, Ningning.

-

Vayonakis, A..

-

Wang, Huaning.

-

Wang, P..

-

Wang, Q. Daniel.

-

Wang, Yi.

-

Werthimer, Dan.

-

Wheeler, J. Craig.

-

Wilson, Paul.

-

Xie, X..

-

Yang, Lihua.

-

Yang, Soung-Chul.

-

Yan, Jingzhi.

-

Yao, Rui.

-

Yuan, Michael J..

-

Yu, D..

-

Yue, Youling.

-

Yu, Jennifer.

-

Yu, X. Q..

-

Zemcov, M..

-

Zhang, B..

-

Zhang, Chengwu.

-

Zhang, Hongsheng.

-

Zhang, Le.

-

Zhang, Shuang Nan.

-

Zhang, Tong-Jie.

-

Zhang, Xiao-Ling.

-

Zhang, Zhi-Bin.

-

Zheng, Xian Zhong.

-

Zhou, A. -Y..

-

Zhu, Bang-Fen.

-

Zhu, Ling.

-

Zhu, M..

-

Zhu, Weiwei.

-

Zhu, Yinan.

-

Zmuidzinas, Jonas.