sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Du, Shuang

Normalized to: Du, S.

17 article(s) in total. 39 co-authors, from 1 to 7 common article(s). Median position in authors list is 1,0.

Co-author(s):

Cheng, J. X..

-

Chen, Lie-Wen.

-

Chen, Xuelei.

-

Chen, Y. -M..

-

Gan, Yuan.

-

Guo, Fulai.

-

Guo, Sheng-Chu.

-

Hu, Y. Q..

-

Jiang, Jie.

-

Kann, D. A..

-

Lan, Lei.

-

Lee, K. J..

-

Liang, Edison.

-

Li, Li-Xin.

-

Li, Miao.

-

Lin, D..

-

Lin, J..

-

Li, Ran.

-

Liu, Tong.

-

Li, X..

-

Long, Garrett.

-

Lü, Hou-Jun.

-

Luo, Rongxin.

-

Lu, R. -S..

-

Peng, F..

-

Ren, J. R..

-

Rice, John.

-

Shen, Juntai.

-

Stanier, Adam J..

-

Wang, Wei-Gang.

-

Wang, Xiang-Yu.

-

Xu, R. X..

-

Zank, Gary P..

-

Zhang, B..

-

Zhang, Hongsheng.

-

Zhang, Jun.

-

Zhang, Shuang Nan.

-

Zhong, Su-Ning.

-

Zhou, E.