sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Ding, N.

Normalized to: Ding, N.

6 article(s) in total. 32 co-authors, from 1 to 4 common article(s). Median position in authors list is 2,0.

Co-author(s):

Bai, J. M..

-

Brandt, W. N..

-

Chen, Y. -M..

-

Contini, E..

-

Fan, J. H..

-

Fan, Xiaohui.

-

Geng, Xuemin.

-

Ge, Xian-Hui.

-

Gu, Minfeng.

-

Guo, Xin-Heng.

-

Gu, Qu-Sheng.

-

Koekemoer, A..

-

Lehmer, B. D..

-

Luo, B..

-

Mao, Jirong.

-

Paolillo, M..

-

Schneider, Donald P..

-

Shemmer, O..

-

Tozzi, P..

-

Vignali, C..

-

Vito, F..

-

Wang, J. -M..

-

Wang, Xiang-Yu.

-

Xiong, D. R..

-

Xue, Rui.

-

Xue, Y. Q..

-

Yan, Dahai.

-

Yang, Guo-Hong.

-

Yi, Weimin.

-

Zhang, Hongsheng.

-

Zhang, Xiao-Ling.

-

Zheng, Xian Zhong.