sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Dai, Wei-Ming

Normalized to: Dai, W.

12 article(s) in total. 57 co-authors, from 1 to 5 common article(s). Median position in authors list is 5,0.

Co-author(s):

Aguirre, J. E..

-

Aich, Moumita.

-

Array, Telescope.

-

Beardsley, Adam.

-

Bernardi, Gianni.

-

Bowman, Judd D..

-

Bull, Philip.

-

Cai, Rong-Gen.

-

Cao, Z..

-

Carilli, Chris.

-

Chen, Lie-Wen.

-

Collaboration.

-

DeBoer, Dave.

-

Deng, H..

-

Dillon, Joshua S..

-

Ewall-Wice, A..

-

Furlanetto, Steven.

-

Gehlot, Bharat K..

-

Gorthi, Deepthi.

-

Greig, Bradley.

-

Guo, Zong-Kuan.

-

Hazelton, B..

-

He, Han.

-

Hewitt, J. W..

-

Jacobs, Daniel C..

-

Ji, Kai-Fan.

-

Kern, Nicholas.

-

Kittiwisit, P..

-

Kolopanis, Matthew.

-

La Plante, P. C..

-

Liang, B..

-

Li, J..

-

Liu, A..

-

Liu, C..

-

Liu, Dao-Jun.

-

Liu, Yuan.

-

Ma, Yongge.

-

Mdlalose, M..

-

Mei, Y..

-

Mirocha, Jordan.

-

Murray, S. S..

-

Parsons, A. M..

-

Pober, J. C..

-

Shi, Changsheng.

-

Sims, P..

-

Thyagarajan, Nithyanandan.

-

Tian, Y..

-

Wang, F. Y..

-

Wang, Wei-Gang.

-

Wang, Z..

-

Wei, Si-Na.

-

Wu, Jian.

-

Xia, Jun-Qing.

-

Yan, Y..

-

Zhang, Xiao-Ling.

-

Zhang, Y. X..

-

Zhao, Y. H..