sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Comte, G.

Normalized to: Comte, G.

6 article(s) in total. 34 co-authors, from 1 to 3 common article(s). Median position in authors list is 3,0.

Co-author(s):

Adami, C..

-

Amram, P..

-

Bai, Yang.

-

Boulesteix, Jacques.

-

Chen, Xuelei.

-

Coarer, E. Le.

-

Gizis, J. E..

-

Jin, G. X..

-

Kong, Xianglong.

-

Kunth, Daniel.

-

Lei, Y. J..

-

Li, X..

-

Li, Y. J..

-

Luo, A. L..

-

Lu, Youjun.

-

Peng-Wei.

-

Petrosian, Artashes.

-

Qin, Letao.

-

Shen, Shiyin.

-

Shi, Z. X..

-

Surace, C..

-

Wang, Ran.

-

Wang, Ting-Gui.

-

Wang, Yi.

-

Wu, Fengquan.

-

Wu, Hong.

-

Wu, Xue-Bing.

-

Yang, M..

-

Yi, Ze-Long.

-

Zhang, Hongsheng.

-

Zhang, Jun.

-

Zhang, Shuang Nan.

-

Zhang, Y. X..

-

Zhao, Y. H..