sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Coffre, A.

Normalized to: Coffre, A.

3 article(s) in total. 74 co-authors, from 1 to 3 common article(s). Median position in authors list is 12,0.

Co-author(s):

Aicardi, S..

-

André, Nicolas.

-

Bonnin, Xavier.

-

Bortsov, V..

-

Brazhenko, A. I..

-

Bubnov, I..

-

Bulakh, E..

-

Cecconi, B..

-

Demleitner, Markus.

-

Denis, L..

-

Dorovskyy, V. V..

-

Erard, Stephane.

-

Faden, Jeremy.

-

Fischer, Georg.

-

Génot, Vincent.

-

Grießmeier, J. -M..

-

Ivantyshin, O..

-

Kalinichenko, N..

-

King, TL.

-

Klein, L. -K..

-

Koliadin, V..

-

Konovalenko, A. A..

-

Koshovyy, V..

-

Koval, Artem.

-

Kozhin, R..

-

Kravtsov, Andrey V..

-

Kravtsov, I..

-

Kuzin, A..

-

Kvasov, G..

-

Lamy, L..

-

Lecacheux, A..

-

Lion, Sonny.

-

Lisachenko, V..

-

Litvinenko, G..

-

Loh, Alan.

-

Louis, C..

-

Lozinsky, A..

-

Mafi, Joseph N.

-

Masson, S..

-

Melnik, V. N..

-

Mukha, D. V..

-

Mylostna, K..

-

Nguyen, Quynh Nhu.

-

Panchenko, M..

-

Piker, Chris.

-

Plakhov, M. S..

-

Pylaev, O..

-

Reznichenko, A..

-

Rucker, H. O..

-

Ryabov, V..

-

Savalle, R..

-

Shepelev, V..

-

Shevchuk, N..

-

Shevtsova, A. I..

-

Shih, Albert Y..

-

Sidaner, Pierre Le.

-

Sidorchuk, M..

-

Skoryk, A. O..

-

Sky, Jim.

-

Stanislavsky, A. A..

-

Stepkin, S. V..

-

Ulyanov, O. M..

-

Vashchishin, R..

-

Vasilenko, N..

-

Vasilyev, A..

-

Vasylieva, I..

-

Vasylkivskyi, Y..

-

Vavriv, D..

-

Vinogradov, V..

-

Viou, C..

-

Volvach, Yaroslav.

-

Yerin, S..

-

Zakharenko, V. V..

-

Zarka, P..