sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Chiyonobu, S.

Normalized to: Chiyonobu, S.

7 article(s) in total. 90 co-authors, from 1 to 7 common article(s). Median position in authors list is 12,0.

Co-author(s):

Akitaya, H..

-

Arai, A..

-

Cho, Toshinari.

-

Ebisuda, N..

-

Fukazawa, Y..

-

Fukui, A..

-

Goranskij, V. P..

-

Harao, Tatsuya.

-

Hashimoto, O..

-

Hayashi, Takayuki.

-

Honda, Satoshi.

-

Ikejiri, Yuki.

-

Imada, A..

-

Inoue, Tsuyoshi.

-

Ishioka, Ryoko.

-

Isogai, M..

-

Itoh, R..

-

Izumiura, H..

-

Kamata, Yukiko.

-

Kanda, Yuichi.

-

Katagiri, Hideaki.

-

Kato, Tsunehiko N..

-

Katysheva, N. A..

-

Kawabata, K..

-

Kawabata, Miho.

-

Kawaguchi, Kentarou.

-

Kawai, N..

-

Kino, Motoki.

-

Kinugasa, K..

-

Kitagawa, Masahiro.

-

Kiyota, Seiichiro.

-

Komatsu, T..

-

Krajci, Tom.

-

Kubota, Kaori.

-

Kuroda, D..

-

Maeda, Kei-ichi.

-

Maehara, H..

-

Masi, G..

-

Masumoto, Kazunari.

-

Matsui, Risako.

-

Matsumoto, K..

-

Miyamoto, H..

-

Miyazaki, S..

-

Mizuno, T..

-

Monard, L. A. G..

-

Mori, Koji.

-

Moritani, Yuuki.

-

Nagae, O..

-

Nakajima, K..

-

Nakaoka, T..

-

Nakashima, A..

-

Nakaya, Hidehiko.

-

Nogami, D..

-

Nomoto, K..

-

Ohashi, Y..

-

Ohsugi, Takashi.

-

Okazaki, A. T..

-

Okita, K..

-

Omodaka, Toshihiro.

-

Pavlenko, E. P..

-

Sadakane, Kozo.

-

Sakai, Norisuke.

-

Sakimoto, Kiyoshi.

-

Sasada, M..

-

Sato, Humitaka.

-

Sato, Shuji.

-

Shugarov, S. Yu..

-

Stubbings, Rod.

-

Sugiyasu, Kei.

-

Suzuki, Motoko.

-

Suzuki, N..

-

Taguchi, Hiroki.

-

Takahashi, Hiromitsu.

-

Takaki, Katsutoshi.

-

Takata, K..

-

Tanaka, Hiroyuki K. M..

-

Tanaka, Masayuki.

-

Toma, Kenji.

-

Torii, K..

-

Ueda, A..

-

Uehara, T..

-

Uemura, Makoto.

-

Ueno, Issei.

-

Ui, Takahiro.

-

Urano, T..

-

Yamanaka, Masato.

-

Yamashita, Takuya.

-

Yamazaki, Ryo.

-

Yanagisawa, K..

-

Yoshida, Michitoshi.