sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Chimasu, Sho

Normalized to: Chimasu, S.

2 article(s) in total. 41 co-authors, from 1 to 2 common article(s). Median position in authors list is 6,5.

Co-author(s):

Abe, F..

-

Asakura, Y..

-

Carciofi, A. C..

-

Doi, Mamoru.

-

Fujisawa, Kenta.

-

Furusawa, H..

-

Itoh, R..

-

Itoh, Yoichi.

-

Kanda, Yuichi.

-

Kawabata, K..

-

Kawabata, Miho.

-

Kawachi, Akiko.

-

Kawai, N..

-

Kawano, Teruhiko.

-

Koshida, S..

-

Koshimoto, N..

-

Kuroda, D..

-

Matsubayashi, K..

-

Moritani, Yuuki.

-

Morokuma, Tomoki.

-

Motohara, Kentaro.

-

Murata, K. L..

-

Nagayama, Takumi.

-

Nakaoka, T..

-

Nakata, Fumiaki.

-

Nishioka, Tsubasa.

-

Ohta, Kouji.

-

Saito, Y..

-

Takahashi, Hiromitsu.

-

Takata, J..

-

Tamura, Yoshiaki.

-

Tanaka, Masayuki.

-

Terai, Tsuyoshi.

-

Tominaga, N..

-

Tristram, P..

-

Uemura, Makoto.

-

Utsumi, Yousuke.

-

Yanagisawa, K..

-

Yasuda, Naoki.

-

Yatsu, Yoichi.

-

Yoshida, Michitoshi.