sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Cai, Rong-Gen

Normalized to: Cai, R.

96 article(s) in total. 90 co-authors, from 1 to 27 common article(s). Median position in authors list is 1,0.

Co-author(s):

Arai, Kenzo.

-

Baccigalupi, C..

-

Bian, Xing.

-

Blair, D..

-

Cao, Z..

-

Chang, Zhe.

-

Chen, Y. -M..

-

Chu, Q..

-

Dai, Wei-Ming.

-

Dong, Peng.

-

Fang, Q..

-

Flaminio, R..

-

Gao, J..

-

Gong, Xuefei.

-

Gong, Yungui.

-

Guo, Qi.

-

Guo, Zong-Kuan.

-

He, Xiao-Gang.

-

Hobbs, G..

-

Huang, Qing-Guo.

-

Huang, Song.

-

Huang, Zhiqi.

-

Hu, B. L..

-

Hu, J. Y..

-

Ji, L..

-

Ju, L..

-

Ju, Peng.

-

Khimphun, Sunly.

-

Kim, S. C..

-

Lau, Yun-Kau.

-

Lee, Brian.

-

Li, Hui.

-

Li, Li-Xin.

-

Lin, Xuanbin.

-

Li, Tipei.

-

Liu, C..

-

Liu, Dao-Jun.

-

Liu, Ji-Ren.

-

Liu, Lei.

-

Liu, Tong.

-

Liu, Xiang.

-

Li, X..

-

Luo, Ze.

-

Manchester, R. N..

-

Ma, Yongge.

-

Ni, Wei-Tou.

-

Piao, Yun-Song.

-

Pi, Shi.

-

Qiang, Li-e.

-

Reitze, D. H..

-

Ruan, Wenzhi.

-

Santos, N. C..

-

Sasaki, Misao.

-

Shannon, R..

-

Shao, Cheng-Gang.

-

Sheykhi, Ahmad.

-

Shiu, Gary.

-

Sun, S. J..

-

Su, Qiping.

-

Su, Ru-Keng.

-

Tamanini, Nicola.

-

Tang, Baitian.

-

Tang, Wenlin.

-

Tumurtushaa, Gansukh.

-

Tuo, Zhong-Liang.

-

Wang, Anzhong.

-

Wang, Bin.

-

Wang, Sheng.

-

Wang, Xiang-Yu.

-

Wang, Yi.

-

Wan, Xiaoke.

-

Wei, Hao.

-

Wen, Linqing.

-

Wu, Lei.

-

Wu, Xue-Bing.

-

Wu, Yanqin.

-

Xu, Peng.

-

Xu, S. W..

-

Xu, W..

-

Yang, Q..

-

Yang, T. C..

-

Yang, Xiaohu.

-

Zeng, Ding-fang.

-

Zhang, F..

-

Zhang, Hongsheng.

-

Zhang, Y. X..

-

Zhao, C..

-

Zhao, Y. H..

-

Zhu, X. F..

-

Zhu, Zong-Hong.