sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Bushimata, Takeshi

Normalized to: Bushimata, T.

12 article(s) in total. 69 co-authors, from 1 to 12 common article(s). Median position in authors list is 3,5.

Co-author(s):

Ando, Kazuma.

-

Choi, Yun-Young.

-

Doi, Akihiro.

-

Fujii, T..

-

Fujisawa, Kenta.

-

Handa, Toshihiro.

-

Hirota, Tomoya.

-

Honma, Mareki.

-

Horiai, K..

-

Imai, H..

-

Inomata, N..

-

Ishitsuka, J..

-

Iwadate, Kenzaburo.

-

Jike, Takaaki.

-

Kameno, Seiji.

-

Kameya, O..

-

Kamohara, Ryuichi.

-

Kan-ya, Yukitoshi.

-

Kawaguchi, Noriyuki.

-

Kijima, Masachika.

-

Kim, Mi Kyoung.

-

Kobayashi, Hideyuki.

-

Kuji, Seisuke.

-

Kurayama, Tomoharu.

-

Maeda, Toshihisa.

-

Manabe, Seiji.

-

Maruyama, Kenta.

-

Matsui, Makoto.

-

Matsumoto, Naoko.

-

Miyaji, T..

-

Miyazaki, A..

-

Mochizuki, Nanako.

-

Motogi, K..

-

Murata, Y..

-

Nagayama, Takumi.

-

Nagayoshi, R..

-

Nakagawa, Akiharu.

-

Nakamura, Kayoko.

-

Nakanishi, H..

-

Nakashima, K..

-

Namikawa, Daichi.

-

Niinuma, Notaro.

-

Nyu, Daisuke.

-

Oh, Chung Sik.

-

Omodaka, Toshihiro.

-

Oyama, Tomoaki.

-

Pradel, Nicolas.

-

Rioja, M. J..

-

Sakai, Norisuke.

-

Sakai, Satoshi.

-

Sakakibara, S..

-

Sasao, Tetsuo.

-

Sato, Katsuhiko.

-

Sato, Mayumi.

-

Shibata, Kazunari.

-

Shimizu, R..

-

Shintani, Motonobu.

-

Shiozaki, Satoshi.

-

Sora, K..

-

Suda, Hiroshi.

-

Sugiyama, Koichiro.

-

Sunada, Kazuyoshi.

-

Tamura, Yoshiaki.

-

Thushima, Miyuki.

-

Tsushima, Miyuki.

-

Ueda, Kosuke.

-

Ueno, Yuji.

-

Yamashita, Kazuyoshi.

-

Yamauchi, A..