sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Bi, Shaolan

Normalized to: Bi, S.

40 article(s) in total. 104 co-authors, from 1 to 17 common article(s). Median position in authors list is 3,0.

Co-author(s):

Bai, J. M..

-

Baron, E..

-

Basu, Sarbani.

-

Bedding, T. R..

-

Blinnikov, S. I..

-

Brown, P. J..

-

Chen, Bin.

-

Chen, Lie-Wen.

-

Chen, Y. -M..

-

Chintarungruangchai, P..

-

Corsaro, E..

-

Demarque, P..

-

Derkacy, James M..

-

Du, Min.

-

Du, P..

-

Ehgamberdiev, S..

-

Fang, X..

-

Fraser, M..

-

Fu, J. -N..

-

Gai, N..

-

Gao, Qing.

-

Ge, Zhao-Jiang.

-

Guo, B..

-

Guo, Jianpo.

-

Hall, Patrick B..

-

He, Han.

-

He, Xiao-Gang.

-

Ho, Luis C..

-

Hon, Marc.

-

Hosseinzadeh, G..

-

Howell, D. A..

-

Huang, Y. F..

-

Huber, Daniel.

-

Hu, C..

-

Huo, Z. Y..

-

Jeffery, C. Simon.

-

Jiang, Jie.

-

Khanna, S..

-

Li, E. T..

-

Li, Hui.

-

Li, Li-Xin.

-

Li, Tipei.

-

Liu, Guo-Chin.

-

Liu, Ji-Ren.

-

Liu, K..

-

Liu, Wen-Po.

-

Liu, Xiang.

-

Liu, Z. T..

-

Li, Y. J..

-

Li, Zhongmu.

-

Lu, K. -X..

-

McCully, C..

-

Meng, Xiangcun.

-

Mirzaqulov, D. O..

-

Mo, J..

-

Murphy, Simon.

-

Nomoto, K..

-

Penza, V..

-

Reinhold, Timo.

-

Ren, J. R..

-

Rest, A..

-

Shapiro, A. I..

-

Sharma, Sanjib.

-

Shi, J. R..

-

Smartt, S. J..

-

Sofia, Sabatino.

-

Song, Hua-Gang.

-

Sowmya, K..

-

Stello, D..

-

Tang, Y. H..

-

Tan, Xiaofeng.

-

Tian, Zhijia.

-

Tolstov, A. G..

-

Ventura, P..

-

Vinko, J..

-

Wang, Charles H. -T..

-

Wang, J. -M..

-

Wang, K. -S..

-

Wang, Lifan.

-

Wang, Xiang-Yu.

-

W., Forman.

-

Wheeler, J. Craig.

-

White, Tiffany.

-

Wu, Yanqin.

-

Xiang, D. -F..

-

Xiang, M. -S..

-

Xie, B..

-

Yang, Wuming.

-

Yang, Y. J..

-

Yan, Haojin.

-

Yuan, H. -B..

-

Yu, Jennifer.

-

Zhang, Hongsheng.

-

Zhang, Jun.

-

Zhang, Kai.

-

Zhang, Mimi.

-

Zhang, Shuang Nan.

-

Zhang, Tong-Jie.

-

Zhang, Xiao-Ling.

-

Zhang, Zhi-Bin.

-

Zhao, Gong-Bo.

-

Zhao, J. L..

-

Zhou, You-Yuan.

-

Zhou, Z. -H..