sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Bai, Shan

Normalized to: Bai, S.

3 article(s) in total. 63 co-authors, from 1 to 2 common article(s). Median position in authors list is 5,0.

Co-author(s):

Alnussirat, S. T..

-

Amaro-Seoane, Pau.

-

Arias, Julia I..

-

Banadaki, Y..

-

Bian, Xing.

-

Cao, Z..

-

Chen, Gang.

-

Chen, Jiansheng.

-

Chen, Xuelei.

-

Chen, Y. -M..

-

Cherry, Michael.

-

Degeling, A. W..

-

del Toro, E..

-

Ding, You.

-

Dong, Peng.

-

Feng, Yuxin.

-

Fu, Szu-Yuan.

-

Fu, Xinyong.

-

Gao, Wei-Hong.

-

Gong, Xuefei.

-

Guo, Rui.

-

Heinzel, G.

-

Hoffman, Jennifer L..

-

Khosravi, E..

-

Lau, Yun-Kau.

-

Legault, M. D..

-

Li, Miao.

-

Ling, Zhixing.

-

Li, Shuang-Liang.

-

Liu, F. K..

-

Liu, Ji-Ren.

-

Liu, Wen-Po.

-

Luo, Ze.

-

Pleshinger, D. J..

-

Pu, Z. Y..

-

Rae, I. J..

-

Rodriguez, Roberto Alfredo Lineros.

-

Saito, Y..

-

Shao, M..

-

Shi, Q. J..

-

Smith, D. M..

-

Spurzem, Rainer.

-

Sun, B..

-

Sunda-Meya, A..

-

Sun, Weihsin.

-

Tang, Wenlin.

-

Tian, A. M..

-

Trepanier, J. C..

-

Wang, Huaning.

-

Wang, Yi.

-

Wei, Y. C..

-

Xia, L. D..

-

Xu, Peng.

-

Xu, S. W..

-

Yao, S. H..

-

Yao, Z. G..

-

Yuan, Ye-Fei.

-

Yu, Podorvanyuk N..

-

Zhang, Hongsheng.

-

Zhang, Jun.

-

Zhang, Xiao-Ling.

-

Zhou, Z. -H..

-

Zong, Qiugang.