sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Audi, G.

Normalized to: Audi, G.

1 article(s) in total. 49 co-authors, from 1 to 2 common article(s). Median position in authors list is 40,0.

Co-author(s):

Bao, T. W..

-

Blaum, Klaus.

-

Chen, R. R..

-

Chen, Xuelei.

-

Dai, A. C..

-

Fröhlich, C..

-

Fu, C. Q..

-

Gao, B..

-

He, Jian-Hua.

-

Huang, W..

-

Kubono, S..

-

Lam, Yi Hua.

-

Li, Hui.

-

Li, Ke.

-

Litvinov, S..

-

Litvinov, Yu. A..

-

Liu, Ji-Ren.

-

Mao, R. Q..

-

Martínez-Pinedo, Gabriel.

-

Ma, X. H..

-

Ozawa, A..

-

Rauscher, T..

-

Shuai, Ping.

-

Sieverding, A..

-

Si, M..

-

Sun, B..

-

Sun, Ming.

-

Sun, Yi-Sui.

-

Tang, Xiao-Xun.

-

Thielemann, F. -K..

-

Tu, Xun.

-

Uesaka, T..

-

Wanajo, Shinya.

-

Wang, Min.

-

Wang, Q. Daniel.

-

Xing, Yi.

-

Xu, Fanrong.

-

Xu, Hao.

-

Xu, X. W..

-

Yamaguchi, T..

-

Yamaguchi, Y..

-

Yang, J..

-

Yan, Xiaoli.

-

Yuan, Ye-Fei.

-

Zeng, Q..

-

Zhang, Pengjie.

-

Zhang, Y. X..

-

Zhan, W..

-

Zhou, Xu.