sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Arimatsu, Ko

Normalized to: Arimatsu, K.

18 article(s) in total. 162 co-authors, from 1 to 8 common article(s). Median position in authors list is 4,5.

Co-author(s):

Akitaya, H..

-

Aldering, Greg.

-

Aoki, T..

-

Arima, Noriaki.

-

Armus, Lee.

-

Bernard, J. -Ph..

-

Chinone, Y..

-

Contreras, C. Sanchez.

-

Doi, Mamoru.

-

Doi, Y..

-

Egami, Eiichi.

-

Egusa, F..

-

Etxaluze, Mireya.

-

Evans, A..

-

Figueredo, Elysandora.

-

Fujiwara, Yoshi.

-

Haikala, L. K..

-

Hashimoto, George L..

-

Hattori, M..

-

Hayano, Y..

-

Honda, C..

-

Horiuchi, T..

-

Hsiao, E. Y..

-

Ichikawa, Kazuhide.

-

Ichiki, Makoto.

-

Ikeda, Norio.

-

Ikeda, Super-Kamiokande Collaboration: M..

-

Inami, Hanae.

-

Iono, D..

-

Ita, Yoshifusa.

-

Itoh, R..

-

Itoh, Yoichi.

-

Iwata, Ikuru.

-

Izumiura, H..

-

Juvela, M..

-

Kaneda, Hidehiro.

-

Kasuga, T..

-

Kataza, H..

-

Kato, Daisuke.

-

Kawabata, K..

-

Kawabata, S..

-

Kawabe, Ryohei.

-

Kawada, M..

-

Kawai, N..

-

Kawakita, Hideyo.

-

Kikuchi, Y..

-

Kimura, J..

-

Kitagawa, Y..

-

Kitamura, Yoshimi.

-

Kobayashi, N..

-

Kohno, Kotaro.

-

Koji.

-

Kojima, Yasufumi.

-

Kokubo, Mitsuru.

-

Komugi, S..

-

Konishi, Masahiro.

-

Kotani, Taro.

-

Kuramoto, K..

-

Kuroda, D..

-

Maeda, Kei-ichi.

-

Maehara, H..

-

Malinen, J..

-

Marton, G..

-

Matsuhara, Hideo.

-

Matsumoto, E..

-

Matsunaga, N..

-

Matsuura, Shunji.

-

Mazzali.

-

McGehee, Peregrine M..

-

Minowa, Y..

-

Misawa, Toru.

-

Mito, Hiroyuki.

-

Mitsuda, Kazuhisa.

-

Miyata, Takashi.

-

Miyazaki, S..

-

Montillaud, J..

-

Morii, M..

-

Mori, Koji.

-

Morishima, Takahiro.

-

Morita, M..

-

Moritani, Yuuki.

-

Mori, Y..

-

Morokuma, Tomoki.

-

Morrell, N..

-

Motohara, Kentaro.

-

Nagase, Katsura.

-

Nakada, Y..

-

Nakagawa, Takao.

-

Nakajima, K..

-

Nakamoto, Taishi.

-

Nakata, Fumiaki.

-

Nozawa, Takaya.

-

Ohsawa, R..

-

Okada, N..

-

Okamoto, R..

-

Okumura, S. K..

-

Onaka, Takashi.

-

Onozato, Hiroki.

-

Ootsubo, T..

-

Oyabu, Shinki.

-

Paolo.

-

Pavlyuk, N. N..

-

Pelkonen, V. -M..

-

Phillips, M. M..

-

Pian, E..

-

Richmond, Michael W..

-

Ristorcelli, I..

-

Rivera-Ingraham, A..

-

Sahu, D. K..

-

Saito, Y..

-

Sakon, Itsuki.

-

Sako, S..

-

Sano, Kei.

-

Sarugaku, Yuki.

-

Sato, Mayumi.

-

Shibai, H..

-

Shibata, T..

-

Shigeyama, Toshikazu.

-

Shimajiri, Yoshito.

-

Shin-Ich.

-

Shinnaka, Yoshiharu.

-

Shirahata, M..

-

Soyano, Takao.

-

Stritzinger, Maximilian.

-

Surace, J..

-

Tachibana, Yutaro.

-

Taddia, F..

-

Takahashi, Hiromitsu.

-

Takahashi, J..

-

Takahashi, Yuki D..

-

Takaki, Katsutoshi.

-

Takita, S..

-

Tanabé, T..

-

Tanaka, Masayuki.

-

Tanikawa, Ataru.

-

Tarusawa, Kenichi.

-

Tateuchi, K..

-

Tominaga, N..

-

Tomita, Akihiko.

-

Toth, L. V..

-

Tozuka, Miyako.

-

Tsukagoshi, T..

-

Tsumura, Kohji.

-

Tsvetkov, D. Yu..

-

Ueda, Junko.

-

Ueta, T..

-

Ui, Takahiro.

-

Ukita, Nobuharu.

-

Urakawa, Seitaro.

-

Urata, Yuji.

-

Usui, F..

-

Wada, Takehiko.

-

Walker, E. S..

-

Watanabe, J..

-

White, Glenn J..

-

Yamamura, Issei.

-

Yamashita, M..

-

Yamashita, Takuya.

-

Yoshii, T..

-

Yoshikawa, Makoto.

-

Ysard, N..

-

Zahorecz, S..