sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Aoki, Seiichiro

Normalized to: Aoki, S.

7 article(s) in total. 72 co-authors, from 1 to 3 common article(s). Median position in authors list is 2,0.

Co-author(s):

Aronica, A..

-

Bellucci, G..

-

Clancy, R. T..

-

Crismani, Matteo.

-

Daerden, Frank.

-

Erwin, Justin T..

-

Fukuda, T. A..

-

Giuranna, M..

-

Grassi, D..

-

Hamada, Ken-ji.

-

Hara, T..

-

Inoue, Tsuyoshi.

-

Ishiguro, Katsuhiko.

-

Iyono, Atsushi.

-

Kamada, Kohei.

-

Kaneyama, Taichi.

-

Kawada, Jiro.

-

Kawahara, Hajime.

-

Kazuyama, Masashi.

-

Kodama, Kie.

-

Komatani, Ryosuke.

-

Komatsu, Masahiro.

-

Kosaka, Tatsuro.

-

Koshiba, Shinichiro.

-

Kubota, Hirotaka.

-

Liuzzi, G..

-

Lopez-Moreno, J. J..

-

Miyamoto, Seigo.

-

Miyanishi, Motoaki.

-

Mizutani, Fukashi.

-

Morishima, Kunihiro.

-

Morishita, Misaki.

-

Mumma, Michael J..

-

Naganawa, Naotaka.

-

Nakagawa, Ryo.

-

Nakamura, Masanori.

-

Nakano, T..

-

Naka, T..

-

Nishio, Akira.

-

Niwa, K..

-

Nonoyama, Yoshiaki.

-

Otsuka, Naoto.

-

Ozaki, Keita.

-

Patel, M..

-

Ristic, Bojan.

-

Rokujo, Hiroki.

-

Saggin, B..

-

Sako, T. K..

-

Sato, O..

-

Sato, Y..

-

Scaccabarozzi, Diego.

-

Shibata, Kazunari.

-

Shibayama, Emi.

-

Smith, Martin C..

-

Suzuki, Akihiro.

-

Suzuki, Kojiro.

-

Takahashi, S..

-

Tanaka, Ryo.

-

Tateishi, Yurie.

-

Tawa, Shuichi.

-

Tezuka, Ikuo.

-

Thomas, I..

-

Vandaele, Ann-Carine.

-

Villanueva, Geronimo L..

-

Wolkenberg, Paulina.

-

Yabu, Misato.

-

Yamada, K..

-

Yamamoto, Satoru.

-

Yashiro, S..

-

Yoshida, Junya.

-

Yoshimoto, M..

-

Yoshioka, T..