sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Anraku, K.

Normalized to: Anraku, K.

14 article(s) in total. 83 co-authors, from 1 to 12 common article(s). Median position in authors list is 4,0.

Co-author(s):

Abe, Keichi.

-

Akahori, Takuya.

-

Asaoka, Y..

-

Chang, J..

-

Ejiri, M..

-

Fujikawa, M..

-

Fuke, H..

-

Golden, R..

-

Haino, S..

-

Iijima, I..

-

Ikeda, Norio.

-

Imori, M..

-

Ishino, M..

-

Itasaki, A..

-

Izumi, Keisuke.

-

Kadokura, A..

-

Kasahara, K..

-

Katayose, Y..

-

Kimbell, B..

-

Kitamura, Hisashi.

-

Kobayashi, Tsutomu.

-

Komori, Y..

-

Kurahara, Kohei.

-

Maeno, T..

-

Makida, Y..

-

Matsuda, S..

-

Matsui, N..

-

Matsukawa, T..

-

Matsumoto, H..

-

Matsunaga, H..

-

Matsuzaka, Y..

-

Mitchell, J. W..

-

Mitsui, T..

-

Mizutani, K..

-

Moiseev, Alexander A..

-

Motoki, M..

-

Murakami, Hiroshi.

-

Nakanishi, H..

-

Namiki, M..

-

Nishimura, Jun.

-

Nozaki, M..

-

Ohta, S..

-

Onodera, S..

-

Orito, S..

-

Ormes, Jonathan F..

-

Otoba, M..

-

Ozawa, Tomohiko.

-

Saeki, T..

-

Saito, Y..

-

Sanuki, T..

-

Sasaki, Misao.

-

Seo, E. S..

-

Shibata, Masaru.

-

Shikaze, Y..

-

Sofue, Yoshiaki.

-

Sonoda, T..

-

Streitmatter, R. E..

-

Suzuki, J..

-

Takahashi, Ichiro.

-

Takasugi, Y..

-

Takizawa, Motokazu.

-

Tamura, T..

-

Tanaka, K..

-

Tanizaki, K..

-

Tateyama, N..

-

Toki, Y..

-

Torii, S..

-

Tsuda, Yuya.

-

Ueda, I..

-

Wang, J. -M..

-

Yajima, N..

-

Yajima, Y..

-

Yamagami, T..

-

Yamagami, Y..

-

Yamagishi, H..

-

Yamamoto, A..

-

Yamamoto, Y..

-

Yamashita, Takuya.

-

Yamato, K..

-

Yoshida, Kenji.

-

Yoshida, Takashi.

-

Yoshimura, K..

-

Yuda, T..