sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Amano, Yuki

Normalized to: Amano, Y.

4 article(s) in total. 36 co-authors, from 1 to 4 common article(s). Median position in authors list is 7,0.

Co-author(s):

Arai, Y..

-

Fukuda, Kentaro.

-

Gu, Liyi.

-

Hagino, K..

-

Harada, Sodai.

-

Hida, Takahiro.

-

Hiraga, Junko S..

-

Kagawa, Keiichiro.

-

Kamata, Yukiko.

-

Kamehama, Hiroki.

-

Kawahito, Shoji.

-

Kayama, Kazuho.

-

Kishimoto, Shunji.

-

Kohmura, Takayoshi.

-

Kurachi, Ikuo.

-

Matsumura, Hideaki.

-

Miyoshi, Takahiro.

-

Mori, Koji.

-

Nakanishi, Shunta.

-

Negishi, Kohsuke.

-

Nishioka, Yusuke.

-

Okuno, Tomoyuki.

-

Oono, Kenji.

-

Sakuma, Seiichi.

-

Shrestha, Sumeet.

-

Takeda, A..

-

Tanaka, T..

-

Tsunemi, H..

-

Tsuru, T. G..

-

Uchida, H..

-

Urabe, Yukino.

-

Yarita, Keigo.

-

Yasutomi, Keita.

-

Yoshida, Michitoshi.

-

Yuhi, Daito.

-

Yukumoto, Masataka.